23.11.2019

Smanji i ponovno koristi - pogodi pravi koš

Na gradskoj pijaci će se u subotu, 23.11.2019.god. od 10 do 12 h održati događanje na temu 'Smanji, ponovo upotrijebi, razvrstaj' u sklopu krovnog projekta Pogodi pravi koš. 

 

Događaj će se sastojati od tri komponente:

1.       IZLOŽBA I SAJAM na štandovima uz redovne trgovce na pijaci.

a.       Izložba se sastoji od likovnih radova učenika 4.D i 4.E razreda O.Š. Šime Budinić na temu onečišćenja okoliša; učiteljice su sa svojim učenicima samoinicijativno dostavili umjetničke radove djece na našu adresu; svaki plakat je originalan

-          izložba će sadržavati i razne stare predmete koji su kreativno obrađeni i ponovo stavljeni u funkciju.

b.       Sajam pod nazivom 'UZMI ILI OSTAVI', Upotrijebi ponovo!

                                                               i.      Radi se o 'sajmu' na koji pozivamo sve zainteresirane građane da OSTAVE/donesu knjige, slikovnice i igračke koje su u funkciji a koje više ne koriste. 

                                                             ii.      Također pozivamo sve zainteresirane da posjete sajam, pregledaju predmete i UZMU/ponesu kući ono što žele. 

·         Na taj način stvari se ne bacaju nego se ponovo upotrebljavaju i, sukladno i cilju ove akcije, svi zajedno direktno utječemo na smanjenje otpada. 

Ø  Smanjivanje i spriječavanje nastanka otpada najvažniji je korak u gospodarenju otpadom i stvaranju ljepše i čišće budućnosti.

 

 

2.       PAPIRNATI 'ŠKARTOCI' umjesto plastike?

o   Papirnate vrećice 'škartoci' podijelit će se trgovcima po štandovima na pijaci; taj dan trgovci će s pitanjem 'papir ili plastika?' omogućiti svakom kupcu da sam odluči u čemu će kući odnijeti svoje namirnice;

o   cilj je građane dodatno potaknuti na razmišljanje o utjecaju plastike na okoliš

o   Na štandovima gore opisane Izložbe dijelit će se i platnene vrećice koje svatko od nas može višekratno koristiti pri redovnoj kupnji i tako direktno utjecati na smanjanje korištenja plastičnih vrećica

 

3.       'Macchiato na pijaci'

·         razgovor s voditeljem, gostima i prolaznicima o malim stvarima koje svatko od nas može činiti svakodnevno u našim kućanstvima a vezano uz smanjenje otpada

·         glavne teme: ODBIJ (kupovinu nepotrebnih stvari), SMANJI (ono što inače koristiš), PONOVNO ISKORISTI (stvari koje već imaš), RECIKLIRAJ (promijeni namjenu stvari koja je izgubila svrhu, ne  samo kao doslovno recikliranje) i TRULI (kompostiraj).

 

 

Kampanja 'Pogodi pravi koš' provodi se u sklopu projekta Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra, sufinanciran od strane Europske unije iz Kohezijskog fonda, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Nositelj projekta je Grad Zadar. Svrha projekta je da se potakne građane Grada Zadra na savjesno i odgovorno gospodarenje otpadom. Projektne aktivnosti osmišljene su na način da kombinacijom izobraznih i promotivnih aktivnosti sinergijski nametnu poruke kampanje široj javnosti i svim ciljnim skupinama projekta. Glavna svrha strateškog pristupa izgradnji svijesti stanovnika grada Zadra je omogućiti kontinuiranu i sustavnu komunikaciju u području održivog gospodarenja otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, ponovnu uporabu predmeta i kućno kompostiranje.

Više o projektu možete naći na web stranici www.pogodipravikos.hr i na društvenim mrežama (FB i Instagram).

 

 

Ujedno najavljujemo:

25.11.2019. god. u jutarnjim satima – Dan otvorenih vrata Reciklažno dvorište Gaženica

Ostala događanja