16.11.2019
  • 16.11.2019
  • Koncertna dvorana braće Bersa

Radionica dobrog zvuka

Radionica dobrog zvuka u Kneževoj palači - od mikrofona do uha nastala je na inicijativu Koncertnog ureda Zadar u sklopu ciklusa Mladi u Kneževoj. U adekvatnom prostoru s bogatom tonskom opremom osiguranom u opsežnom projektu obnove Kneževe palače, uz stručno vodstvo predavača, dipl. ing. Saše Miočića, želja organizatora bila je da učenicima ponudi teorijsku ui praktičnu nastavu s područja zvuka te da ta aktivnost posluži kao novo iskustvo ili pak dodatni impuls za daljnji rad onima koji se intenzivnije žele bavti tim područjem. Kad se Koncertni ured Zadar smjestio u prostor Kneževe palače, uvrstio je aktivne radionice s mladima u svoj redoviti program.

 

Svi zainteresirani se mogu prijaviti na: ton@kuzd.hr

Ostala događanja