03.03.2020
  • 03.03.2020
  • Kneževa palača, Poljana Šime Budinića, Zadar

Mr. Lee & IvaneSky

Mr. Lee & IvaneSky

Klub u Kneževoj

Ulaz: 40,00 kn / 30,00 kn

 

Damir Martinović Mrle i Ivanka Mazurkijević predstavljaju svoj međunarodni umjetnički projekt Sailor, kojim su osvojili i zahtjevnu berlinsku publiku. 

Ostala događanja