23.02.2020

Mačak u čizmama

Jadranka Bargh
MAČAK U ČIZMAMA, 23.02.2020. u  11 sati
Režija: Dražen Ferenčina

Priča je svima poznata. Kad je umro stari mlinar, njegov najmlađi sin naslijedio je samo mačka. Ali kakvog mačka! Čudesni Mačak koji govori svog je gospodara za tren pretvorio u markiza od Karabasa, a seljake je za sitan novac nagovorio da kažu kralju kako je sva zemlja njegova, kao i dvorac u daljini. Čarobnicu je vješto nasamario i pretvorio je u miša, a za nagradu dobio je zanosnu mačku.

Ostala događanja