19.05.2020
  • 19.05.2020
  • Svečana dvorana Sveučilišta u Zadru

Goran Filipec

Goran Filipec

U svibnju će proslavljeni riječki pijanist s pariškom adresom, Goran Filipec, izvesti djela Ive Mačeka, Franza Liszta ali i Blagoja Berse, čime će se unutar ciklusa ostvariti zanimljiv odnos dvaju pristupa skladatelju o kojemu Koncertni ured Zadar posebno skrbi – Bersa u klasičnom i u jazz izdanju.

KLAVIR

Bersa / Maček / Liszt

 

Ulaznice: 50, 00 / 40,00 kn

Ostala događanja