24.03.2020
  • 24.03.2020
  • Koncertna dvorana braće Bersa

Bee25oven | Violinske sonate

Bee25oven | Violinske sonate

 

Koncertom Beethovenovih sonata za violinu i klavir u izvedbi violinista Marca Grazianija i klaviristice Mije Miljković u ožujku slavimo veliku, 250. obljetnicu jednog od najvećih skladatelja u povijesti glazbe.

 

Prema riječima Marca i Mie, Beethoven je kao skladatelj nezaobilazna točka za svakog glazbenika. U svim je formamam ispisao najvažnije stranice glazbene literature, bez obzira na to je li riječ o simfonijama, gudačkim kvartetima, sonatama ili koncertima. Stoga, uzimajuči u obzir veliki projekt Zadarskog komornog orkestra - izvedbu cjelokupnog Beethovenova simfonijskog opusa - ta će se velika obljetnica obilježiti izvedbom njegovih sonata za violinu i klavir. 

Ostala događanja